Javni natječaj za prodaju kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad

hr-ka-cg

Tekst Javnog natječaja za prodaju kontejnera u vlasništu Općine Cetingrad, kao i pripadajući Obrazac za podnošenje ponuda možete preuzeti na sljedećim poveznicama: