Javni natječaj za prodaju vozila i kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad

,

Tekst Javnog natječaja za prodaju vozila i kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad možete preuzeti ovdje.

Ponude je moguće podnijeti do 30.10.2020. godine do 15.00 sati.