Javno savjetovanje o Strategiji i Akcijskom planu Karlovačka županija – Pametna županija

Javno savjetovanje – Strategija Karlovačka županija – Pametna županija i Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine

Javne tribine

Prezentacija javna rasprava KŽ