Natječaj za koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Cetingrad

Dokumentaciju za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Cetingrad pogledajte OVDJE.

Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Cetingrad pogledajte OVDJE.

Tablicu s cijenama pogledajte OVDJE.

Oglasnik javne nabave:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1752219.