Poziv na uvodno predavanje za Program gospodarenja „Cetingradske šume“

hr-ka-cg

Dana 18. 04. 2019. u 11:00 sati u prostorijama Društvenog doma u Cetingradu, trg Hrvatskih branitelja bb, bit će predstavljeni radovi na uređivanju šuma šumoposjednika (privatnih šuma) na području Karlovačke županije.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike, predstavnike Općina i mjesnih odbora da se odazovu predavanju.
Predavanje organizira Ministarstvo poljoprivrede Karlovačke županije, a vodi SALIX PLAN d.o.o., Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb
Za Ministarstvo poljoprivrede: Matija Volner, dipl. ing. šum.
Za izvođača radova: Milan Cindrić, dipl. ing. šum., samostalni taksator

Poziv na predavanje preuzmite OVDJE.