hr-ka-cg

Obavijest o zatvaranju županijske ceste Grabarska - Šiljkovača

Zbog radova na asfaltiranju ceste za sav promet zatvara se županijska cesta Grabarska – Šiljkovača. Navedena prometnica bit će zatvorena u razdoblju od 16.08. do 19.08.2023. godine u vremenskom terminu od 08:00 do 17:00 sati. Prometnicom…
hr-ka-cg

Obavijest o trenutnoj zdravstvenoj neispravnosti vode

Zbog mikrobiološkog onečišćenja došlo je do zdravstvene neispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Preporučuje se ne koristiti vodu za ljudsku potrošnju do obavijesti o ispravnosti vode. Preporuka je HZJZ-a da se provedu korektivne…