Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta možete preuzeti OVDJE.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem možete preuzeti OVDJE.