Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o radu, Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad, dana 11.veljače 2020.godine objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidati, i to:

  1. Snježana Stipetić
  2. Zoran Golek
  3. Mario Mesić

II. Podnositeljima neurednih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje), za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u upravni odjel Općine Cetingrad, na radno mjesto pročelnik/pročelnica – 1 izvršitelj/ica, održat će se dana

26. veljače 2020.godine, utorak u 11,00 sati,

u prostorijama Općine Cetingrad.


Cjeloviti poziv i upute preuzmite u nastavku: 

POZIV NA TESTIRANJE

Upute