JAVNA NABAVA – POZIVI

hr-ka-cg

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA SANACIJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD

Odluka o početku postupka jednostavne nabave Poziv - sanacija nerazvrstanih cesta Obrazac 1 - Ponudbeni list Obrazac 3 - Izjava za uredno ispunjenje ugovora Obrazac - 4 Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta Obrazac…
hr-ka-cg

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA MODERNIZACIJU OPĆINSKIH NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD

Odluka o početku postupka jednostavne nabave Poziv za dostavu-modernizacija cesta Cetingrad Obrazac-1-Ponudbeni-list Obrazac-3-Izjava-za-uredno-ispunjenje-ugovora Obrazac-4-Izjava-o-prihvacanju-opcih-i-posebnih-uvjeta Obrazac-5-Izjava-o-nekaznjavanju …
hr-ka-cg

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE - Izvođenje građevinskih, obrtničkih i arheoloških radova na Arheološkom nalazišu pećina Kuća

Odluka o poništenju Odluka o početku postupka jednostavne nabave Poziv za dostavu ponuda Radovica - 2022 Radovica 
hr-ka-cg