JAVNA NABAVA – POZIVI

hr-ka-cg

Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad za 2021. godinu

Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.
hr-ka-cg

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Odluku o početku postupka jednostavne nabave u postupku modernizacije kolnika nerazvrstanih cesta u naseljima Komesarac i Podcetin možete preuzeti ovdje.
hr-ka-cg

Odluka o početku jednostavne nabave Buhača i Bogovolja

Odluku o početku jednostavne nabave Buhača i Bogovolja preuzmite ovdje.
hr-ka-cg

Odluka o početku postupka javne nabave - Sadikovac

Odluku o početku postupka javne nabave - Sadikovac preuzmite ovdje.