JAVNA NABAVA – POZIVI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite na niže navedenim linkovima. Poziv za dostavu ponuda Ponudbeni list Izjava I - Cesta Komesarac Izjava II - Cesta Komesarac Izjava III - Cesta Komesarac Izjava IV - Cesta Komesarac …

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2018. godinu

Javni poziv u cijelosti preuzmite : OVDJE Izjavu i obrazac na niže navedenim linkovim: Izjava o iznosim dodjeljnih potpora Obrazac zahtijeva

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI-MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE CETINGRAD PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (FAZA II)

Evidencijski broj nabave  EV-M 38/18   1. Podaci o javnom naručitelju Naziv:   OPĆINA CETINGRAD Adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 47222 Cetingrad OIB:      41363755317 Broj telefona: …

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE CETINGRAD

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 09/13.) i  članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 18/18.), Općinsko vijeće Općine…