JAVNA NABAVA – POZIVI

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE - NABAVA POSUDA ZA OTPAD

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI: OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA ČIŠĆENJA SNIJEGA I ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD

Na temelju Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije br. 29/18" općinska načelnica objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI: OBAVLJANJE…

Poziv za dostavu ponuda u provedbi postupka nabave radova male vrijednosti – asfaltiranje općinske nerazvrstane ceste

Troškovnik Izjava IV Izjava III Izjava II Izjava I Poziv za dostavu ponuda u provedbi postupka nabave radova male vrijednosti – asfaltiranje općinske nerazvrstane ceste Odluka o početku jednostavne nabave u predmetu…